Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) αθλητικών χώρων έτους 2011