Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης του αγροτεμαχίου με αριθμό 69 σχολικού κλήρου Νέας Αμισού.

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016
image_print