Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικού Ν2 του συνοπτικού διαγωνισμού της έργασίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ».

Τετάρτη, 12 Σεπτέμβριος 2018
image_print