Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΣΥ-ΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021
image_print