Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ»

Δευτέρα, 12 Απρίλιος 2021
image_print