Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020
image_print