Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικού Νο 3 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΔΡΑΜΑΣ»

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022
image_print