Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικού Νο 3 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ – ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ – ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ»

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2022
image_print