Κατακύρωση πρακτικού Νο 3 του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ»