Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ»

Τετάρτη, 28 Νοέμβριος 2018
image_print