Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ»

Τετάρτη, 12 Ιούνιος 2019
image_print