Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ – ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ – ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ”.

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021
image_print