Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»

Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021
image_print