Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού για την :«Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών»

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019
image_print