Κατακύρωση των πρακτικών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Οχημάτων»