Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Κατακύρωση των πρακτικών του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των Νομικών του Προσώπων και επιχειρήσεων.»

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016
image_print