Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωσης πρακτικού Νο 2 του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ – ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019
image_print