Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017
image_print