Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για τους μήνες ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ και ΟΚΤΩΒΡΙΟ.

Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019
image_print