Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Κατανομή πιστώσεων στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 2021

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020
image_print