Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Κατανομή πιστώσεων στις Κοινότητες για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 2020

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019
image_print