Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Κατανομή πιστώσεων των ΚΑΠ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2022 (ΣΑΤΑ) (απόφαση με αρ.27/2022 ΔΕΠ)

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022
image_print