Κατάργηση και απομάκρυνση θέσης περιπτέρου (Μωϋσίδης Ιωάννης)