1

Κατάρτιση του τελικού προγράμματος του διαγωνισμού κινουμένων σχεδίων, από προτάσεις που θέτουν οι λοιποί επικεφαλής προγραμμάτων και προτείνει την επιλογή του στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή, για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2021.