Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Κατασκευή παιδικής χαράςΤΚ Καλού Αγρού. Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2021 & 2022. Για το έτος 2021 υποχρέωση ποσόυ 3.000,00 € και για το έτος 2022 υποχρέωση ποσού 82.600,00€

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021
image_print