1

Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου μικρών διαστάσεων εντός του ποδοσφαιρικού γηπέδου Ακρίτα Ν. Κρώμνης