Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Κατάταξη υπαλλήλου σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο λόγω μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021
image_print