Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟ ΡΑΣ ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ.Κ.Υ. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΥ. 2016

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016
image_print