Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2020
image_print