Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΑΛ.ΙΔΑΧ (ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015
image_print