ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ (ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ)