1

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ ΚΑΙ ΙΔΟΧ