Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες (σύμφωνα με την 72/2023 αποφαση Δ.Σ)

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023
image_print