Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες(συμφωνα με την 135/2023 ΑΔΣ)

Τρίτη, 11 Απριλίου 2023
image_print