ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΥΤΣΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 33622/2017 ΧΡΗΜ. ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΕΞ.