Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Τρίτη, 6 Ιουλίου 2021
image_print