1

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΔΡΑΜΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΦΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΜΑΡΤΙΟΥ 2021