ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΧΩΡΙΣΤΗΣ