Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΙΚΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΪΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Παρασκευή, 8 Ιούνιος 2018
image_print