Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΙΚΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
image_print