Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΙΚΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2019
image_print