Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ & ΤΟΚΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 138/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021
image_print