Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΟΥΣ-ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ 30/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014.

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020
image_print