Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Πέμπτη, 7 Ιούνιος 2018
image_print