Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Καταβολή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν για την πράξη ¨ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ:5001597

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024
image_print