1

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΡΑΜΑ ΟΔΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ & ΕΘΝ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚ.204 Ο.Τ.18 ΣΤΗΝ ΧΩΡΙΣΤΗ