Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (ΧΗΜΙΚΩΝ) ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΑΠΟ 16-8-2016 ΕΩΣ 15-10-2016)

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016
image_print