1

Καθαρισμός κτιρίου του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας (απο 01/09/2021 ΕΩΣ 30/09/2021)