Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ (ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/07/2020 ΕΩΣ 31/07/2020).

Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020
image_print