Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019.

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020
image_print